ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น ห้องประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธี มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 11 โดยมี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี


รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและต้องดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งต่อมา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติปรากฏผลเป็นรูปประธรรมโดยเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบให้ พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และพลตำรวจโทปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยได้ประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรภาคต่างๆ ในการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 37 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนั้นได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งผลการดำเนินการสามารถสรุปได้ดังนี้
สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดินของตํารวจภูธรภาค 6 จำนวน 11 คลัง ไก่เกลี่ยได้ 873 ราย รวมโฉนด 971 ฉบับ รวมเนื้อที่ 3659 ไร่ 1 งาน 56.5 ตารางวา รวมราคาซื้อขายที่ดิน 2390 ล้านบาทเศษ
สรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดินของประเทศจำนวน 11 ครั้ง ไก่เกลี่ยได้ 2,140 ราย คือโจทย์จำนวน 1,974 ฉบับ รวมเนื้อที่ 6,060 ไร่ 3 งาน 96.45 ตารางวา ราคาซื้อขายที่ดิน 3,150 ล้านบาทเศษ
สรุปผลการคืนโฉนดที่ดินของประเทศรวม 11 ครั้ง ไก่เกลี่ยได้ 24,222 ราย คืนโฉนด จำนวน 20,532 ฉบับ รวมเนื้อที่ 58,061 ไร่ 3 งาน 64.67 ตารางวา รวมราคาซื้อขายที่ดิน 27,700 ล้านบาทเศษ
โดยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ สามารถเดินทางมาร้องทุกข์ได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือที่ทำการของตำรวจภูธรทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1155

747 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ