ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 24 พ.ค.62 นายอิทธิพล ประเทือง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์ นำเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.9(วัดโบสถ์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ร่วมกันทำหน้าที่”หมอต้นไม้”ซึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งของเจ้าหน้าที่ของหน่วยฯ โดยได้ร่วมกันทำการต่อท่อน้ำเลี้ยงให้ต้นไม้(Bypaas)จากการถูกลักลอบกานเพื่อให้ยืนต้นตาย ท้องที่ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้นประดู่จำนวน 4 ต้น พร้อมกันนี้ได้สาธิตและแนะนำให้เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าเขาน้อย-เขาประดู่ เพื่อนำไปปฎิบัติและใช้ประโยชน์ต่อไป

599 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้