ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 คุณศิริพร  ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์คูเมือง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา “ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และประชาชนจิตอาสาพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน  ทั้งนี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์คูเมือง เช่น ทำความสะอาดคูเมืองโดยใช้เรือพายทำการเก็บขยะในคูออก ทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดถนนทางเท้า พร้อมทั้งทาสี บริเวณคูเมือง ด้านหน้าโรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

พรหมพร คงเนตร รายงาน

1125 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ