ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 5 มิ.ย.62 เวลา 13.00น. ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้/ผอ.ศปก.พป. และพล.ท. เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.ได้สั่งการให้ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ประสานการปฏิบัติกับ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และนายสมชาย ฉิมแย้ม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) บูรณาการหน่วยงานประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน., ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, กำนัน ต.ลำบัววัฒนา, ผู้่ช่วยฝ่ายรักษาความสงบตำบลบัววัฒนา, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.9 (โคกเจริญ) และกอ.รมน.จังหวัด พ.ช.เข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ตามที่มีเรื่องร้องเรียนลงในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการบุกรุกป่าใหม่บนยอดเขา มีลักษณะเป็นป่าแหว่ง แล้วขายต่อให้นายทุน โดยแจ้งป่าไม้ในพื้นที่แล้วไม่ดำเนินการ ที่เกิดเหตุอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนือ ต.ลำบัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นั้น


เวลา 14.30 น. คณะเจ้าหน้าได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุบนยอดเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ เป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ พบบุคคลกำลังแผ้วถางป่าใหม่เพื่อปลูกมันสำปะหลัง และมีร่องรอยการตัดต้นไม้โค่นล้มจำนวนมาก บางต้นยังคาตออยู่ มีการเผาตอไม้ที่ตัดออกไปแล้ว รวมทั้งมีการแผ้วถางป่าขึ้นไปบนภูเขา จึงควบคุมตัวมาสอบสวนทราบชื่อ นางคำไผ่ ศรีนวล ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนบุกรุกป่าจริง

เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวนางคำไผ่ฯ และให้นำชี้พื้นที่บุกรุกจับค่าพิกัดมาคำนวณพื้นที่ตรวจยึดได้ จำนวน 5 – 1 – 88 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน จำนวน 373,295.90 บาท พร้อมยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำ ความผิด คือจอบ 1 ด้าม นำส่ง พงส.สภ.หนองไผ่ ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 0045 คดีอาญาที่ 145/2562 ยึดทรัพย์ที่ 83/2562 ลง 6 มิ.ย.62 โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54, ม.55 และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14

ต่อมาเวลา 16.00 น. คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่บนภูเขาทหาร ท้องที่ หมู่ 7 บ.ซับวารินทร์ ต.ลำบัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พบพื้นที่บุกรุกเป็นบริเวณกว้างปลูกต้นมะม่วงเต็มพื้นที่ บริเวณโดยรอบแปลงมะม่วงมีการบุกรุกป่าใหม่ขึ้นไป บนภูเขา โค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ โดยพื้นที่บุกรุกใหม่จะใช้รถไถ ทำเป็นร่อง เพื่อปลูกข้าวโพดนำก่อน และปลูกต้นมะม่วงใหม่เป็นการบุกรุกยึดถือครอบครองขยายพื้นที่ ชัดเจน รวมทั้งมีการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่ และทำประตูเหล็กปิดกั้นทางเข้า-ออก เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ใดอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงจับค่าพิกัดคำนวณพื้นที่ตรวจยึดได้ ประมาณ 460 ไร่ จะดำเนินการตรวจยึดในวันที่ 6 มิ.ย.62

เวลา 17.00 น. เข้าตรวจสอบพื้นที่บนภูเขาบริเวณ หมู่ 6 บ.ลำตาเณร ต.ลำบัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พบการบุกรุกออกจากพื้นที่ทำกินของชาวบ้านขึ้นไปบนภูเขาหลายราย โดยมีการตัดไม้ขนาดใหญ่จากบนภูเขาจำนวนมาก ชักลากมาไว้ในสวนมะม่วงริมทางเข้าไร่ รอการขนย้ายออก มีทั้งไม้ประดู่,ไม้กระพี้จั่น, ไม้ขี้อ้าย เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจยึดชักลากไม้ออกมาได้เนื่องจากมืดคำ่เสียก่อน คณะเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจยึด และชักลากไม้ของกลางในวันที่ 6 มิ.ย.62 ความคืบหน้าผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป

พรหมพร คงเนตร รายงาน


875 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้