ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 7 มิ.ย 62 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า จากการที่ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.และบูรณาการหน่วยงานเพื่อป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ห้วงวันที่ 5-6 มิ.ย.62 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 เวลา 1300 ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้/ผอ.ศปก.พป. และพล.ท. เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.ได้สั่งการให้ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ประสานการปฏิบัติกับ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และนายสมชาย ฉิมแย้ม หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) บูรณาการหน่วยงานประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน., ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, กำนัน ต.ลำบัววัฒนา, ผู้่ช่วยฝ่ายรักษาความสงบตำบลบัววัฒนา, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.9 (โคกเจริญ), ร้อย รส.ที่ 2 ม.3 พัน 13 อ.หนองไผ่ และกอ.รมน.จังหวัด พ.ช.


เข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ตามที่มีเรื่องร้องเรียนลงในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการบุกรุกป่าใหม่บนยอดเขา มีลักษณะเป็นป่าแหว่ง แล้วขายต่อให้นายทุน โดยแจ้งป่าไม้ในพื้นที่แล้วไม่ดำเนินการ ที่เกิดเหตุอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนือ ต.ลำบัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นั้น ต่อมาเวลา 14.30 น. เมื่อคณะเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ บนยอดเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ เป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ พบบุคคลกำลังแผ้วถางป่าใหม่ เพื่อปลูกมันสำปะหลังและมีร่องรอยการตัดต้นไม้โค่นล้มจำนวนมาก บางต้นยังคาตออยู่ มีการเผาตอไม้ที่ตัดออกไปแล้ว รวมทั้งมีการแผ้วถางป่าขึ้นไปบนภูเขา จึงควบคุมตัวมาสอบสวนทราบชื่อ นางคำไผ่. ศรีนวลกันให้การรับสารภาพว่าเป็นคนบุกรุกป่าจริง เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวนางคำไผ่ฯ และให้นำชี้พื้นที่บุกรุกจับค่าพิกัดมาคำนวณพื้นที่ตรวจยึดได้ จำนวน
5 – 1 – 88 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน จำนวน 373,295.90 บาท พร้อมยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำ
ความผิด คือจอบ 1 ด้าม นำส่ง พงส.สภ.หนองไผ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54,ม.55 และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14

วันที่ 6 มิ.ย.62เวลา 1000 เข้าตรวจสอบพื้นที่บนภูเขาบริเวณ หมู่ 2 บ.ไร่เหนือ ต.ลำบัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พบการบุกรุกออกจากพื้นที่ทำกินของชาวบ้านขึ้นไปบนภูเขาหลายราย โดยมีการตัดไม้ขนาดใหญ่จากบนภูเขาจำนวนมาก ชักลากมาไว้ในสวนมะม่วงริมทางเข้าไร่ รอการขนย้ายออก มีทั้งไม้ประดู่,ไม้กระพี้จั่น, ไม้ขี้อ้าย ซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจยึดชักลากไม้ออกมาได้เนื่องจากมืดคำ่เสียก่อน คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจยึด ไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 19 ท่อน ปริมาตร 6.58 ลบ.ม.ค่าเสียหายของรัฐประมาณ 30,000 บาท นำส่งพงส.สภ.หนองไผ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.11, ม.69 และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14

วันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 1030 ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าใหม่บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านบนภูเขา หมู่ 2 บ.ไร่เหนือ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ เป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ จำนวน 3 แปลง พื้นที่ รวม 233 – 1 – 08 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงินรวม ทั้งสิ้น 15,514,512.17 บาท คือ  แปลงที่ 1 พื้นที่บุกรุกปลูกมะม่วงของเจ๊ยุพิน และ อบต.เอนกจำนวน 102 – 1 – 32 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 6,578,614.-บาท  แปลงที่ 2 พื้นที่บุกรุกใหม่บนยอดเขาตรงตามที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน เป็นของนายโก๊ะ จำนวน 83 – 0 – 56 ไร่ คิดค่า เสียหายของรัฐเป็นเงิน 5,673,824.45 บาท
3.3 แปลงที่ 3 พื้นที่บุกรุกป่าใหม่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 47 – 3 – 20 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 3,262,073.72 บาท

จากการตรวจสอบพื้นที่บนภูเขาบริเวณนี้ มีพื้นที่ถูกบุกรุกโดยรวมประมาณ 600 ไร่สำหรับพื้นที่บุกรุกที่เหลือ คณะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดิน ตามมติ ครม.30 มิ.ย.41 ให้ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนมือหรือไม่ หากเป็นผู้ครอบครองเดิม แต่มีการบุกรุกใหม่ขยายที่ทำกินเพิ่ม จะตรวจยึดดำเนินคดีทันทีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

พรหมพร คงเนตร รายงาน

1189 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้