ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 8 ก.ย.58 ) ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช  ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกในฐานะศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 6 ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรม จัดขึ้นโดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในภาค 6 จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์และพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการการทำงานของกระทรวงยุติธรรม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความพร้อมในด้านความรู้วิชาการ และทักษะด้านการบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

 

4470 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ