ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการนำ อบจ.ไปสู่ “ความมั่นคง มั่นคง และยั่งยืน” ตามแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงภารกิจ หน้าที่และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้กับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

406 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้