ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องธานี 1 ชั้น 2 โรงแรมเมล์ฟาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก วาระที่ 1 ประธานแถลง เรื่องการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสเสด็จมาปฏิบัติศาสนกิจ พื้นที่จังหวัด พิษณุโลก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ วัดบึงบอน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และวาระที่ 3แถลงเรื่อง จังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวความคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้สืบเนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
วาระที่ 4 นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทน์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก แถลงถึงกำหนดการจัดงานมหกรรม “วิถีถิ่นวิถีไทยวิถีพิษณุโลก” ประจำปี 2562บริเวณพระราชวังจันทน์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 มิถุนายน 2562 ภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบการแสดงสื่อประสมแสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ และชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม รวมไปถึงการแสดงดนตรีเสียงขลุ่ยอันพลิ้วไหว โดย ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธนิตสร์ ศรีกลิ่นดี และบทกวีอันทรงพลัง โดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ คอนเสิร์ตจากศิลปินวง “ไม้เมือง”, หญิงธิติกานต์ , กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี และ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายย้อนยุคผ้าไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย
วาระที่ 5 นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแจ้งเตือนประชาชนป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในปี 2559 ถึง 2561 มีรายงานพบผู้ป่วยในทุกอำเภอจำนวน 573 ,613 และ 1,269 รายตามลำดับ แลพบผู้ป่วยเสียชีวิต ในปี 2559 จำนวน 1 ราย ปี 2561 จำนวน 2 ราย จึงได้ขอเชิญชวนประชาชนในการทำลายน้ำขังในภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่ประชาชน
วาระที่ 6 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก แถลงเรื่องการบริหารจัดการน้ำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมรับน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนที่ทำการเกษตรให้เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่จะถึงช่วงฝนตกชุกทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย รวมถึงให้เกษตรกรชะลอการทำการเกษตรรอบใหม่ เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติอีกด้วย
วาระที่ 7 ดร.เจษฎาวิชาพร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แถลงข่าวเชิญชวนประชาชนร่วมงาน เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้ชื่อ “นวัตรกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยั่งยืน” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 กรกฎาคม 2562 ณคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้ได้จัดการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยเชื่อสายบางแก้วชิงถ้วยพระราชทานฯ และการประกวดไก่ไทยพื้นเมืองเป็น 2 กิจกรรมใหญ่ประจำปีนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวงานและจับจ่ายซื้อสินค้าพืชพันธุ์ทางการเกษตรอีกจำนวนมาก
วาระที่ 8 นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก แถลงการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนประชาชนช่างฝีมือแรงงานเข้าร่วมรับชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดพิษณุโลกให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการตัดสินระดับนานาชาติเข้าร่วมตัดสินในครั้งนี้เพื่อเลือกตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประทเศ และระดับนานาชาติต่อไปปิดท้ายด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิเทศน์ศาสตร์ เชิญชวนประชาชนร่วมซื้อบัตรเข้าชมการแสดงละครเวที เรื่อง “ลินดา” ในวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในราคา 79 และ 90 บาท เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมผลงานของนักศึกษา

1781 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ