ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 โดยอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 โดยมีนายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายพงศ์สัณห์ รัตนสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน นายกอบต.ผาเลือด และคณะครู ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์

ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 และโรงเรียนป่ากั้งวิทยา ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ป่า ตลอดจนขับเคลื่อนเครือข่ายพลังเยาวชนให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อส่วนรวม ในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

1944 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ