ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันนี้ 27 มิ.ย.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 2) เป็นประธานพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 12 พร้อมด้วย พล.ท.สุเชษฐุ์ ตันยะเวช ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 3, พล.ต.ต.สุกิจ สมณะ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบช.ภ.6,พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.สมชาย พึ่งแย้ม ผบก.คพ., พล.ต.ต.สมชัย อินตาพวง ผบก.อก.ภ.6, พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผบ.มทบ.39, นายพิชัย ฉิมเอนก รองอธิบดีอัยการภาค 6, น.ส.นิตยา ถึงสุข เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก, นายรุ่งเรือง เถื่อนโต อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก, นางพัชรินทร์ ภัทรรังษี นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ, ผบก. ในสังกัด ภ.6 หรือผู้แทน, กกล.รส.ทั้ง 9 จังหวัดในพื้นที่ภาค 6, รอง ผบก.ในสังกัด ภ.6, รอง ผวจ. หรือ ปลัดจังหวัด และประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 9 จังหวัด ณ หอประชุม 1 ชั้น 2 ภ.6

1731 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ