ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายสมพงษ์ คำสอน สมาชิกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และผู้ดูแลตลาดประชากร ได้เข้าร้องเรียนกับสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกว่า มีบุคคลกลุ่มหนึ่งนำป้ายมาติดบริเวณล็อกขายของตลาดประชากร บริเวณตรงข้ามโรงเรียนผดุงราษฎร์ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ความจริงก่อนหน้าจะพัฒนามาเป็นล็อกขายของและที่อยู่อาศัยสภาพเดิมเป็นคูน้ำรกร้าง ทางผู้รับสัญญาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยครั้งแรก จึงลงทุนนำดินจำนวนมากมาถมพร้อมก่อสร้างพัฒนาให้อยู่ในสภาพสามารถทำมาค้าขายได้ และในสัญญามีการตกลงกับการรถไฟฯ ว่า หากทางการจะเรียกคืนที่ดิน เพื่อใช้ในกิจการรถไฟเมื่อไหร่ทางผู้รับสัญญาก็ยินดีที่ดินบริเวณดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ

“แต่การรถไฟฯ กลับนำที่ดินดังกล่าวไปให้ผู้อื่นเช่า เจ้าของเดิมและประชาชนหาเช้ากินค่ำได้รับความเดือดร้อน จึงเข้าร้องเรียนต่อสมาคมสื่อฯเพื่อเป็นปากเป็นเสียงคลี่คลายปัญหาดังกล่าว “นายสมพงษ์ กล่าว รายงานแจ้งว่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มีบุคคลกลุ่มหนึ่งนำป้ายมาติดบริเวณล็อกขายของและบ้านอยู่อาศัยเลขที่ 48/12 ถนนธรรมบูชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณตรงข้ามโรงเรียนผดุงราษฎร์ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีป้ายไวนิล มีข้อความระบุว่า “บริษัท ธ.รุ่งเรือง อินเจียเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเช่าจากการรถไฟฯช่วงสถานีรถไฟพิษณุโลก – บ้านเต็งหนาม ขอให้ผู้อยู่บนที่ดินดังกล่าว โดยบุกรุกละเมิดอยู่พักอาศัย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายบนที่ดิน ขอให้ขนย้ายรื้อถอนทรัพย์สินย้ายออกไปจากที่ดินของการรถไฟฯ ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาอย่างเด็ดขาด”ข่าวแจ้งว่า จากการจู่โจมโดยไม่มีการเจรจาหรือแจ้งให้ร้านค้าได้ทราบล่วงหน้า ทำให้บรรดาร้านค้าภายในตลาด ซึ่งมีด้วยกันกว่า 10 ราย ได้รับความเดือดร้อน ล้วนเป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำ ซึ่งนอกจากขายของเล็กๆน้อยๆแล้วยังอาศัยเป็นที่พักพิงต่างเกิดความวิตก กังวล

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเจรจาผ่อนผันการทำมาหากินของชาวบ้านที่กำลังเผชิญต่อสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองอยู่ในขณะนี้ สำหรับล็อกขายของดังกล่าวชาวพิษณุโลกที่สัญจรผ่านไปมาหน้าโรงเรียนผดุงราษฎร์ จะเห็นกันอยู่ทุกวัน

1892 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ