ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก นายภาสกร บุญญลักษม์ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พันโทธณกฤติ สุขเกิด ผบ.ม.พัน9 นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นายสมชาย พรหมมณี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมทีมจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกได้มีการประชุมการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ [ ZONING] ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการปัจจุบันให้สอดคล้องกับคำสั่ง คสช. 22/2558 เพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคมให้ง่ายยิ่งขึ้นส่วนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ให้ตั้งสถานบริการ อำเภอเมืองพิษณุโลก
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

 

5929 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ