ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2558 เวลา 9.00 น. พลตรีนพพร  เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี 2558 หน่วย ป.พัน. 104 ในห้วงวันที่ 8- 11 ก.ย. 58 ณ สนามหน้า บก.ป.พัน.104  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี พ.อ.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 , ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม, คณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลอรัญญิก ร่วมในพิธี

พลตรีนพพรฯ ได้กล่าวให้โอวาทต่อกำลังพลที่ร่วมฝึกว่าการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนามนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นการฝึกของทหารปืนใหญ่ที่เน้นการปฏิบัติทางเทคนิค  ที่ผู้บังคับหน่วยตลอดจนกำลังพลที่บรรจุในหน่วยระดับกองร้อยจะต้องมีความรู้ความชำนาญและการปฏิบัติงานในสนาม  ตลอดจนความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นหน่วยกองร้อยจนสามารถปฏิบัติการรบในสถานนะการทางยุทธวิธีต่างๆ และตอบสนองภารกิจในการสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกให้กำลังพลมีความตระหนักและสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่อเนื่อง ในช่วงเวลาที่กำหนดได้  อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการในเวลากลางวัน-กลางคืน กำลังพลทุกนายต้องคำนึงถึง หลักการและความปลอดภัยในการปฏิบัติเป็นสำคัญ  ทั้งเรื่องความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายและภารกิจยิง พร้อมทั้งอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  อนุภาพของพระพุทธชินราช  เดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   สมเด็จพระเอกาทศรถและพระสุพรรณกัลยา  เดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงดลบันดาล  พระราชทานพรให้ทุกท่าน  จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งสามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

5761 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ