ช่วยเเชร์ จ้า .....

นายศิริพล กำแพงทอง หัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ 13 หน่วย พร้อมประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสำนักงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (1) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 บ้านเทอดชาติ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น ทั้งนี้ได้มอบต้นรวงผึ้งให้แต่ละหน่วยงานนำกลับไปปลูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา ต่อไป
และในโอกาสนี้หัวหน้าหน่วยงานได้ประชุมหารือถึงแนวทางในการบูรณาการปฏิบติงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันไฟป่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ ตลอดจนการป้องกันการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ร่วมกัน

 

404 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้