ช่วยเเชร์ จ้า .....

พ.อ.สุวิทย์ วังยาว รอง ผบ.มทบ.๓๗ เปิดกิจกรรมนิทรรศการ “นักศึกษาวิชาทหาร ศึกษาดูงานหน่วยทหาร” มี นศท.มทบ.๓๗ ชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕ เข้าให้การเยี่ยมชม โดยหน่วยได้จัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้.-
๑.นิทรรศการการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๓๗
๒.การปฏิบัติงานด้านยุทธการ มณฑลทหารบกที่ ๓๗/กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงราย
๓. การปฏิบัติงานของ ศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔.โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ มณฑลทหารบกที่ ๓๗
๕.โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
๖.การให้ความรู้ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ เเละศาลารอยพระบาท จากกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ ในพระองค์ฯ
๗.การให้ความรู้ทางการแพทย์ การปฐมพยาบาลจาก โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
๘.นิทรรศการจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ กองกำลังผาเมือง

พร้อมกันนี้ ได้จัด ชป.กร. ชุดขุนภักดี เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
ณ บริเวณสนาม ร้อย.มทบ.๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช มี นศท. เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๕๐๐ นาย ทั้งนี้การจัดนิทรรศการดังกล่าว ดำเนินการตั้งเเต่ ๕-๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๗.๐๐น.

888 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้