ช่วยเเชร์ จ้า .....

นายบุญช่วย ชุนหกิจ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จัดกิจกรรม “ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งแบบประชาอาสา (จิตอาสา)” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อเสริมป่าภูลมโลให้มีต้นนางพญาเสือโคร่งต้นใหม่ทดแทนต้นเก่าเพื่อให้เจริญเติบโตและออกดอกอย่างต่อเนื่อง ในเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ใช้กล้าไม้นางพญาเสือโคร่ง จำนวน 2,000 ต้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบอุทยาน ทั้งชุมชนหมู่บ้านในตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และชุมชนหมู่บ้านในตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

207 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้