ช่วยเเชร์ จ้า .....

“อช.น้ำตกชาติตระการ” & “อช.ภูสอยดาว” คว้าเหรียญทองอุทยานแห่งชาติสีเขียวปี 62!

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) เพื่อพัฒนาให้ “อุทยานแห่งชาติ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว เป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล

ในปีนี้ มีอุทยานแห่งชาติ 25 แห่ง เข้ารับการประเมินซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ( Green National Park) ได้ประชุมรับรองผลการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวประจำปี 2562 ซึ่งอุทยานแห่งชาติในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เข้ารับการตรวจประเมิน 2 แห่ง คืออุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์ ปรากฎว่าอุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับเหรียญทอง
** อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ คะแนน 90.75 %
** อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว คะแนน 90.53 %

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับรางวัลแห่งเกียรติยศ ถือว่าเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและภาคประชาสังคมได้เป็นอย่างดี

1416 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้