ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายวิทูร เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และ นายสุทิน พรหมปลัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เข้าร่วมพิธีรับมอบ “เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี 2562” โดยมีนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร สำหรับในปีนี้ อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ผ่านการตรวจประเมินและได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ปี 2562 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง รับ 1 รางวัล คือ
“มาตรฐานกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ” (ทุ่งแสลงหลวงและทุ่งนางพญา) ผ่านในเกณฑ์ดีเยี่ยม (Excellent Level)
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 2 รางวัล ได้แก่
1. “มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ” (เส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยหญ้าเครือ) ระดับดีเยี่ยม (Excellent Level)
2. “มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ” (ถ้ำใหญ่น้ำหนาว) ระดับดี (Very Good Level)

ซึ่งอุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่งนี้ ได้ผ่านการตรวจประเมินเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ในประเภทต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า มาตรฐานกิจกรรมดูผีเสื้อ มาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม มาตรฐานกิจกรรมดูนก มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสามารถรักษามาตรฐานไว้ได้ทุกประเภท จึงได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จากกรมการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงคุณค่าทั้ง 3 รางวัล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง 2 อุทยานจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนากิจกรรมในด้านต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไปสู่สากลต่อไป

1608 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ