ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.58 นายมนต์ชัย วิวัฒน์นาฒาย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการอบ
รมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 ก.ย.58 โดยพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี มีสื่อ
มวลชลทุกแขนงและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

3113 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ