ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 นายธีรัชสิทธิ์  วงศ์วาน ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน”โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เฉลิมประเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะจนท.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) อปท. ผู้นำชุมชน และราษฎรบ้านชุมแสง หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ผอ.สปร.กพ. หัวหน้าโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สปร.กพ. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล 7 (บ้านแยง)นายก อบต.บ้านกลาง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านชุมแสง และผู้นำชุมชน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส) และราษฎรจิตอาสา ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สำหรับกิจกรรมมีการปลูกป่า ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านชุมแสง เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ใช้กล้าไม้หลากหลายชนิด อาทิ พะยูง ยางนา ไผ่ซาง มะค่า กฤษณา เป็นต้น

702 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ