ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น.พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบกองทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาค3 เป็นประธานในการแถลงข่าวการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2558 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกแม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบกองทัพภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการรักษา-ความมั่นคงภาค 3 ได้กำหนดแนวทางในการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเป็นวงกว้าง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมาก ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 จึงดำเนินการจัดแถลงข่าวการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2558โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด , ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 , 6 , ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์,ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 89 ท่าน

 

3186 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ