ช่วยเเชร์ จ้า .....

       

องทัพภาคที่ 3 จัดพิธีวางศิลากฤษ์พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์

 เมื่อวันที่ 14 ก.ย.58  ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งพิธีดังกล่าวกองทัพภาคที่ 3 และคณะกรรมการอำนวยการกำกับดูแลอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการทหารหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3  ข้าราชการพลเรือนของจังหวัด และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

     สำหรับโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์เป็นโครงการที่กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกจัดทำขึ้นขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นไปตามแผนงานปรับปรุงพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ให้เป็นพื้นที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 จะได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และทรงเปิดป้ายพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ในการนี้ พระธรรมเสนานุวัตร ได้มอบเงินสนับสนุนกองทุนจัดตั้งมูลนิธิฯเพิ่มเติม จำนวน 1,400,000 บาทให้กับแม่ทัพภาคที่ 3  อีกด้วย

3426 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ