ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ นำกล้า ไผ่กิมซุง , ไผ่หก , ชะอม , สะเดามัน และผักหวานป่า ไปมอบให้โรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อส่งเสริม start up โครงการเกษตรพอเพียงภายในโรงเรียนโดยมีเป้าหมายบรรเทาปัญหาเด็กนักเรียนฐานะยากจนที่ผู้ปกครองทิ้งให้อยู่ตามลำพังเนื่องจากมีความจำเป็นต้องออกไปทำมาหากินนอกหมู่บ้าน จากการสำรวจพบว่ามีมากถึงร้อยละ70 ซึ่งถึงแม้ทางโรงเรียนจะมีงบประมาณอาหารกลางวันช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ปัจจุบันยังไม่เพียงพอและครอบคลุมนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการเกษตรพอเพียงจะช่วยบรรเทาปัญหาปากท้องที่นักเรียนประสบอยู่ได้ทันทีในระยะแรก และจะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้สร้างอาชีพให้นักเรียนสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนตนเองเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะประสานเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ พัฒนาที่ดินจังหวัด อปท.ในพท. สสภ.3 เป็นต้น ประชุมเพื่อบูรณาการร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป

ข้อมูล นายศิริพล กำแพงทอง หัวหน้าโครงการฯ1090 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ