ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อค่ำของวันที่ 14 ก.ย. 62 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน OTOP นำภูมิปัญญามาต่อยอดพัฒนาให้เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ใน 4 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บ้านมอญ อำเภอสันกำแพง บ้านปางมะขามป้อม อำเภอไชยปราการ บ้านช่อแล อำเภอแม่แตง และบ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง

ภายในงานมีนิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและผู้ประกอบการชุมชน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวทั้ง 4 หมู่บ้าน รวมทั้งการแสดงดนตรีและการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 กันยายนนี้ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ 4 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทำให้หมู่บ้าน ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการของหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น

1049 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ