ช่วยเเชร์ จ้า .....


พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 พร้อมด้วยผู้บังคับส่วนต่างๆรวมไปถึงกำลังพลจัดพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนสำนักต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่สื่อมวลชนที่ได้นำเสนอข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของกองกำลังผาเมืองโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวด้านการสกัดกั้นจับกุมยาเสพติดตามแนวชายแดนในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองมีผลงานการจับกุมยาเสพติดจำนวน 417 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวน 491 รายของกลางยาบ้าจำนวน 107 ล้านเม็ดเศษ ไอซ์จำนวน 1,200 กิโลกรัมเศษ วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 คีตามีน จำนวน 549 กิโลกรัมและของกลางอื่นๆอีกหลายรายการ
นอกจากนี้กองกำลังผาเมืองและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ยังได้ปฏิบัติภารกิจอื่นๆในพื้นที่ตามแนวชายแดนอีกมากมายอาทิเช่น การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, การป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า, การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ, การปลูกป่า – สร้างฝาย, การซ่อมแซม – สร้างบ้าน, มอบรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการที่ยากไร้และการดำเนินการโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนเป็นต้น
ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ยังได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักและขอตั้งปฏิภาณอย่างแน่ว่า กองกำลังผาเมืองจะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยของประเทศชาติให้ดำรงไว้สืบต่อไป.

611 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ