ช่วยเเชร์ จ้า .....

ที่บริเวณวัดเนินกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบ ปิดทองหลวงพ่อปั้น แข่งเรือบก ลิ้มรสข้าวเม่าทอด ประจำปี 2562 ที่ทางวัดเนินกุ่มและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 – 22 กันยายน ซึ่งนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2501 เป็นต้นมา และนับเป็นเวลา 62 ปี และเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สะท้อนถึงความสามัคคีของคนในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
สำหรับการแข่งขันเรือบกของชาวเนินกุ่มนั้น มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ในอดีต ชาวบ้านเนินกุ่มจะแข่งขันเรือพายขนาดเล็ก หรือเรือชาวบ้าน ในคลองเนินกุ่มที่อยู่หลังวัดเนินกุ่ม แต่ระยะหลังสภาพลำคลองเริ่มตื้นเขิน ไม่สามารถจัดแข่งขันเรือได้ ในช่วงพ.ศ. 2500 อาจารย์เฉลียว เจ้าอาวาสในสมัยนั้น จึงได้คิดค้นการแข่งขันเรือบกขึ้นมา เพื่อทดแทนการแข่งขันเรือในน้ำที่ไม่สามารถจัดได้ โดยกำหนดกติกาการแข่งขันเหมือนกับแข่งเรือทุกอย่าง ใช้บริเวณลานวัดเป็นที่แข่งขัน อุปกรณ์หลักคือไม้ไผ่ ความยาว 8 ศอก แต่ละทีม มีผู้แข่งขัน 9 คน ระยะทางการแข่งขันความยาว 100 เมตร และมีการสลับฝั่ง ชนะ 2 ใน 3 ครั้งจะเข้ารอบ และได้จัดแข่งขันเรือบกมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแต่ละปีจะมีชุมชน หมู่บ้านต่าง ๆ ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวนมาก ทั้งนี้การทำข้าวเม่าทอดและการแข่งขันเรือบก เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชน ทุกปีเมื่อถึงงานบุญเดือนสิบ ชาวตำบลเนินกุ่มที่ไปทำงานต่างจังหวัดก็จะกลับมาร่วมงาน ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อปั้นในวัดเนินกุ่ม ร่วมซื้อข้าวเม่าทอดรับประทานกัน ร่วมทำบุญ ทำกุศล ร่วมกันซึ่งเงินจากการจำหน่ายข้าวเม่าทอดทั้งหมดก็นำเข้ามาพัฒนาวัด และบำรุงพระพุทธศาสนา สืบต่อไป
โดยเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ร่วมกับ วัดเนินกุ่ม

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

2553 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ