ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น. พลตรีธนา จารุวัต เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการเปิดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1” เชื่อมโยงสู่อาเซียน บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้ามาสัมผัสจังหวัดพิษณุโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวและการสร้างความเข้มแข็งของภาพลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยจึงจัดโครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ตอนพิษณุโลกเที่ยวสุขใจในเดือนกันยายน  โดยมีภาคีเครือข่ายผู้แทนจากธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 4 ประเทศเครือข่าย ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ และเวียดนาม เข้าร่วม“มหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1” เชื่อมโยงสู่อาเซียน ในครั้งนี้

 

3810 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ