ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2558 เวลา 09.30 น. นาย วิทูรัช ศรีนาม รองว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิสามัญ ประจำปี 2558 สมาพันธ์ ธุรกิจการท่องเที่ยว ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 -16 ก.ย. 2558 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก  เพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้ามาสัมผัสจังหวัดพิษณุโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวและการสร้างความเข้มแข็งของภาพลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย จึงจัดประชุมวิสามัญ ประจำปี 2558 ในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีภาคีเครือข่ายผู้แทนจากธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 4 ประเทศได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ และเวียดนาม เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อม

 

4046 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ