ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 58 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณวัดวิหารทอง ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดให้มีพิธีเบิกเนตรพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรจำลอง โดยมีพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งพิธีดังกล่าวมีข้าราชการทหารหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3  ข้าราชการพลเรือนของจังหวัด และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในพิธีแม่ทัพภาคที่ 3จุดธูปเทียนบูชาหน้าพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นพระมงคลสุธี หรือหลวงปู่แขกทำพิธีเบิกเนตรพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร เสร็จแล้วประธานในพิธีพร้อมผู้มีเกียรติร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำและรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรจำลองที่ทางกองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเบิกเนตรในครั้งนี้ ประดิษฐานอยู่ภายในวัดวิหารทอง เขตพระราชวังจันทน์ หันหน้ามาทางทิศตะวันออก หล่อด้วยปูน มีขนาดสูง 10 เมตร ซึ่งได้ดำเนินการบุรณะโดยคณะกรรมการและคณะทำงานการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาลและบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน ตั้งแต่ปี 2555 แล้วเสร็จในปี 2558 ดังนั้นกองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดให้มีพิธีเบิกเนตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันนี้

 

3883 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ