ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 39 ห่วงใยประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ประสบภัยแล้ง และสภาพอากาศที่หนาวเย็น มอบหมายให้ พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่ ร่วมกับ อำเภอ ชาติตระการและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง น้ำมอบถังเก็บน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค ให้กับประชาชนบ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ประกอบกับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เกิดภาวะฝนตกทิ้งช่วง โดยส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับป่าเขา มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รวมทั้งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภคกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ซึ่งมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงได้มอบถังเก็บน้ำ จำนวน 2 ถัง ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 7 ชุดให้กับโรงเรียน 7 แห่ง ในเขตตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ เพื่อประกอบอาหารกลางวัน รวมทั้งได้จัดชุด การแสดงดนตรีเพื่อมอบความสุขให้กับประชาชน, แพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริการตรวจสุขภาพประชาชน พร้อมแจกจ่ายยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล ชุดบริการตัดผม และชุดช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย
#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 508 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้