ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่  15 ก.ย.58 ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ทิวะพร  ชะนะพะเนาว์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่เขต 6 โดยมีนายวัฒนะ  กันนะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายธวัชชัย  ชัยวัฒน์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการการปฎิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังของเรือนจำกลางพิษณุโลกให้กับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับทราบ

ด้านพลโททิวะพร  ชะนะพะเนาว์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าตนเองรู้สึกดีใจมากที่ได้มาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่เขต 6 ในวันนี้โดยนโยบายที่เน้นย้ำได้แก่การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ต้องขัง ที่พลาดพลั้งกระทำความผิด ให้มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้เมื่อพ้นโทษไปแล้ว จะสามารถดำรงตนอยู่ในโลกภายนอกได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อมเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศต่อไป

จากนั้นปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประกวดการสวนสนามของผู้ต้องขังเรือนจำและทัณฑสถาน ในพื้นที่เขต 6 ซึ่งการจัดการประกวดการสวนสนาม ในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสกรมราชทัณฑ์ครบ 100 ปี รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการ และผู้ต้องขังให้มีระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกมุ่งผลสัมฤทธ์ร่วมกัน ให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเองและหมู่คณะ ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพที่แข็งแรง ส่งผลดีและเกิดประสิทธิภาพในการควบคุม รวมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้ต้องขัง ในการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน

สำหรับการประกวดแข่งขันการสวนสนามในวันนี้ มีเรือนจำและทัณฑสถาน ในพื้นที่เขต 6 ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 13  เรือนจำ ประกอบด้วย เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำกลางนครสวรรค์ เรือนจำกลางกำแพงเพชร เรือนจำกลางตาก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรือนจำจังหวัดพิจิตร เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  เรือนจำอำเภอหล่มสัก เรือนจำอำเภอสวรรคโลก และเรือนจำอำเภอแม่สอด โดยเรือนจำและทัณฑสถาน ที่ได้รางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนของเขตไปแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ต่อไป

 

 

5756 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ