ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 เวลา 16.00 น. พล.ต. ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.พล.ม.1 มอบหมายให้ รอง ผบ.พล.ม.1 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งจุดบริการประชาชนร่วม 3 ฝ่าย ( พล.ม.1 มทบ.36 และ นพค.16 ) ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ห้วงวันที่ 24 ธ.ค. 62 – 7 ม.ค. 63 ณ จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช.

980 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้