ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 62 เวลา 18.00 น. กองพลทหารราบที่ 4 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศแก่กำลังพล ภายใน บก./กอง/ร้อย.นขต.พล.ร.4 โดยมี พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีและผู้บรรยาย พร้อมทั้งมี ฝสธ., ผบ.กอง/ร้อย.นขต.พล.ร.4, กำลังพล และครอบครัว จำนวน 355 นาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งมีรายละเอียดการชี้แจง จำนวน 9 หัวข้อ คือ
1. นโยบาย ผบ.พล.ร.4
2. ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. แนวทางการดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำผิดและประพฤติตนไม่เหมาะสม
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ทบ.
5. สิ่งที่ ผบ.หน่วยทหารควรคำนึงถึง
6. การใช้สื่อโซเชียล
7. รู้จักประหยัดอดออม
8. การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
9. ข้อเน้นย้ำ จาก ผู้บังค้บบัญชา พร้อมทั้งได้มอบถุงผ้าให้กับครอบครัวกำลังพล ที่มาร่วมกิจกรรมฯ

1844 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ