ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก คุณอดุลยเดช ประทีปสินธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดซื้อและประสานงานธุรกิจภายนอก บริษัท คริสตอลล่า จำกัด พร้อมคณะ ณ ห้องโถงหน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์มอบผ้าห่มกันหนาวให้ กับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 2,000 ผืน เพื่อให้กองทัพภาคที่ 3 นำช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือของกองทัพภาคที่ 3 ที่ยังขาดแคลน ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด ในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 ภาคเหนือ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ราบสูงมีอากาศหนาวเย็น ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

513 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้