ช่วยเเชร์ จ้า .....

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 – 3และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ

 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.58  ที่ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 – 3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก – อุตรดิตถ์) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 และผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในการเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ โดยมีผู้แทนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 53 เขตพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ในปี 2558 จังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ และมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก – อุตรดิตถ์) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ” พิธีเปิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก การจัดงานดังกล่าว เพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ แนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเอาใจใส่ฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรมให้เกิดความชำนาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว ในส่วนของภาคเหนือ มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนใน 53 เขตพื้นที่ (การศึกษาประถมศึกษา 44 เขต เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 เขต) จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดพิษณุโลก ที่นำนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละกิจกรรมเขตละ 1 คน หรือ 1 ทีม มีกิจกรรมการแข่งขัน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่มการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และกลุ่มการจัดการศึกษาพิเศษ รวม 403 รายการ

 

3629 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ