ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ที่ห้องจุฬามณี 1 เทศบาลนครพิษณุโลก พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ในฐานะประธานอำนวยการจัดงาน ลูกทุ่งสัมพันธ์ วันรักแม่ พร้อมด้วยนางประนอม ทิวะพันธ์ ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายภูกิจทัช สกุลศุภรัตน์ ผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิ้ล เน็ตเวร์ค จำกัด สาขาพิษณุโลก และสื่อมวลชน ได้มอบเงิน จำนวน 180,000 บาท ให้กับนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เพื่อนำไปสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดงานลูกทุ่งสัมพันธ์ วันรักแม่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ซึ่งเป็นกิจกรรม การแสดงพลังของพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงาน ยังได้มอบใบประกาศนียบัตร ขอบคุ ณผู้สนับสนุนการจัดงาน ประกอบด้วย บริษัท โอ้โห บายปูนิ่ม ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสริม สนับสนุนจำนวน1 แสนบาท บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ตเวอร์ จำกัด บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิ้ล เน็ตเวร์ค จำกัด และร้านไทยดำรงพานิชย์ สนับสนุนรายละ 1 หมื่นบาท รวมทั้ง องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน จ.พิษณุโลก และห้างร้านต่างๆ ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ทางคณะผู้จัดงานลูกทุ่งสัมพันธ์วันรักแม่ จึงขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนับสนุน ที่มีใจเป็นกุศลทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

 

2830 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ