ช่วยเเชร์ จ้า .....

[youtube video=https://youtu.be/MzbYe_qggCg autohide=”2″ color=”red” controls=”1″ iv_load_policy=”1″ theme=”dark” quality=”default” button_layout=”default” button_theme=”default” button_subscriber_count=”default”]

 

[youtube video=https://youtu.be/TRt8fnWKFFE autohide=”2″ color=”red” controls=”1″ iv_load_policy=”1″ theme=”dark” quality=”default” button_layout=”default” button_theme=”default” button_subscriber_count=”default”]

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มีนโยบายให้หน่วยจัดกิจกรรม “โครงการค่ายทหารสู่ชุมชน สร้างเยาวชน ให้เป็นต้นแบบ ด้วยการให้” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ตามโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและนักเรียนที่มีฐานะยากจน เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบก ที่ 39 มอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 72 คน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติในปี 2563 ซึ่งในปีนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดกิจกรรม “โครงการค่ายทหารสู่ชุมชน สร้างเยาวชน ให้เป็นต้นแบบ ด้วยการให้”

โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างสำนึกให้เยาวชนที่เป็นลูกหลานในค่ายทหาร และเยาวชนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้รู้จักคำว่าการแบ่งปัน โดยได้นำพี่ๆ นักศึกษาวิชาทหาร จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39, นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนักศึกษา มหาวิทยลัยนเรศวร, นักศึกษาจากชมรมกตัญญูคลับ PSRU และบุตรหลานกำลังพล ของหน่วย ไปร่วมมอบของเล่น, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, ข้าวสารเพื่อเป็นอาหารกลางวัน, น้ำดื่ม และรถจักรยานเพื่อใช้เป็น พาหนะในการเดินทางมาเรียนหนังสือ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ในห้วงงานวันเด็ก พร้อมทั้งได้จัด การแสดงดนตรี, การแสดงกลางแจ้ง แฟนซีไมเนอร์, การแสดงรถยนต์ต้นแบบ, รถจักรยานยนต์นำขบวน, จัดกิจกรรมเกมส์การแข่งขัน ให้น้องๆ นักเรียนได้ร่วมสนุก ร่วมลุ้นรางวัลจากการแข่งขัน และจัดช่างตัดผม ไปร่วมให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้ง จัดชุดช่างซ่อมรถจักรยาน ร่วมกับ ชมรมจักรยาน จังหวัดพิษณุโลก “เสือหลังค่าย”ทำการซ่อมจักรยาน จำนวน 50 คัน ที่โรงเรียนได้ให้นักเรียนยืมใช้ ในการเดินทาง ไป-กลับ โรงเรียน ซึ่งมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้ ให้มีสภาพดี และสามารถใช้งานได้ทุกคัน พร้อมทั้งปลูกฝังน้องๆ ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และรณรงค์เรื่องการใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกทั้งนี้เพื่อน้องๆ เยาวชนนักศึกษา ได้ซึมซับบรรยากาศและความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ พร้อมทั้งให้เด็กๆ นักเรียน ได้มีความสุข สนุกสนาน ในวันเด็ก ซึ่งมณฑลทหารบก
ที่ 39 ได้ให้ความสำคัญกับเด็กๆ และเยาวชน มีความต้องการให้เด็กๆ ในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดี มีจริยธรรม ในอนาคตต่อไป

#เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย
#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

1167 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ