ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 58  นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ รองผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ ให้แก่ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศโรงเรียนจ่านกร้อง ตามหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียน การสอน ประจำสัปดาห์ในต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จนถึงปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนักเรียนลูกเสือ – เนตรนารี ได้เรียนวิชาช่างอากาศ วิชาขนส่งทางอากาศและวิชานักเครื่องบินเล็ก จนจบหลักสูตร กองบิน 46 จึงได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษให้กับลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศของโรงเรียนจ่านกร้อง เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของลูกเสือ

 

6341 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ