ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 22 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาบ้านแยงสัมพันธ์ รู้รักสามัคคี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 33” ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 ณ ศูนย์กีฬากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านแยง มี นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแยงได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและเชื่อมความรัก ความสามัคคีระหว่างประชาชนของชาวตำบลบ้านแยง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนที่สนใจการเล่นกีฬาได้พัฒนาตนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและส่งเสริมน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ประพฤติตนห่างไกลยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภท ได้แก่ 1.ฟุตบอล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) 11 คน ประชาชนทั่วไป, ฟุตบอล (ชาย) อายุ 35 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ,ฟุตบอลหญิง 7 คน อายุ 25 ปีขึ้นไป (แม่บ้าน) 2. วอลเลย์บอล (หญิง) ประชาชนทั่วไป 3.เซปักตะกร้อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ เซปกตะกร้อ (ชาย) ประชาชนทั่วไป, เซปักตะกร้อ (หญิง) ประชาชนทั่วไป 4.เปตอง (ทีมผสม)  

777 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ