ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 23 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอาวุธ ยวนแห่ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยเฮี้ยสัมพันธ์ต้านภัยเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายแดนชัย กิตติวุฒิเมธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬาให้สูงขึ้น ซึ่งจะนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและส่งเสริมให้การเล่นกีฬาเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนมีความรับผิดชอบต่อกฎเกณฑ์ของสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวต่อกันในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพร่างกายสบูรณ์แข็งแรง ลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นการป้องกันให้ประชาชนและเยาวชน
โดยจัดการแข่งขันกีฬาสากล ดังนี้ ฟุตบอลประชาชนทั่วไป 7 คน (ชาย), วอลเล่ย์บอลประชาชนทั่วไป (หญิง), เซปัคตะกร้อประชาชนทั่วไป (ชาย), เปตองประชาชนทั่วไป (ชาย) เปตองประชาชนทั่วไป (หญิง) และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งกระสอบทีมผสม 10 คน วิ่งซุปเปอร์แมนทีมผสม 10 คน, วิ่งกระสอบทีมผสม 10 คน, วิ่งซุปเปอร์แมนทีมผสม 10 คน , ส่งลูกลอดขาทีมผสม 10 คน, กรอกน้ำใส่ขวดทีมผสม 10 คน, วิ่งคีบไข่ผสม 2 คน, ตีกอล์ฟผสม 2 คน และยิงเป้า (หนังสติ๊ก) ทีมผสม 10 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลห้วยเฮี้ยทั้ง 10 หมู่บ้าน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

1434 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ