ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อที่ 6 มกราคม 2563 ด้วยภูมิอากาศของประเทศไทย กำลังได้รับผลกระทบของภัยแล้งที่ได้เกิดขึ้นในปี 2563 ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปี ตามสั่งการ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการทหารอากาศ ครั้งที่ 2/63 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในคณะทำงานฝนหลวงและควบคุมไฟป่า กำหนดแนวทางปฏิบัติการฝนหลวงร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อเตรียมการให้การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาภัยแล้งได้อย่างทันท่วงที ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ได้จัดเตรียม เครื่องบินลำเลียง บ.ล.2 ก จำนวน 1 เครื่อง พร้อมนักบินและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ออกปฏิบัติภารกิจฝนหลวงและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 ณ ฝูง 106 (อู่ตะเภา) ตั้งแต่ 23 มกราคม 2563 จนกว่าจะเสร็จภารกิจ

1226 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้