ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก / รองผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติกองทัพบกเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก/ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการ กองทัพบก พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน และให้กำลังใจกับกำลังพลของกองทัพบก ในการปฎิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลตรี ทรงธรรม สิทธิ์พงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ และร่วมปฎิบัติภารกิจ
ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติให้ กองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สำหรับโครงการรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และเมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กรุณาสั่งการในนาม นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้หน่วยเร่งรัดเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยกองทัพบก รับผิดชอบในด้านการขุดเจาะบ่อบาดาลในส่วนของพื้นที่นอกเหนือจาก ด้านการอุปโภคบริโภค และ ด้านการเกษตร โดยมีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 209 โครงการ ในการนี้รองผู้บัญชาการทหารบก / รองผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติกองทัพบกเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก/ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการ กองทัพบก พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขุดเจาะบ่อบาดาล ณ บ้านสระโคล่ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบการขุดเจาะบ่อบาดาล และคณะ รอง ผบ.ทบ/ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติกองทัพบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ณ บ้านหลักสิบเก้า หมู่ที่ 3 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

449 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้