ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 63 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ACRPT (Army Combat Readiness Physical Test) ผู้บังคับหน่วย ระดับกรม และ ระดับกองพัน รวมถึงกำลังพลที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วย ในสังกัด ทภ.3 ครั้งนี้ หน่วยดำเนินกลยุทธ์ ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ACRPT จำนวน 6 ท่า (1. ท่างอเข่าครึ่งนั่งยกน้ำหนักจากท่างอเข่า 3 ครั้ง, 2. ท่างอเข่าทุ่มลูกบอลข้ามศีรษะ, 3. ท่าดันพื้นยกมือออกจากพื้น, 4. วิ่งวิบาก, 5. ดึงข้อยกเข่า, 6. วิ่งตัวเปล่าระยะทาง 2 กม.) และ หน่วยนอกเหนือจากหน่วยดำเนินกลยุทธ์ ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด (จำนวน 3 ท่า) โดยมี พล.ต. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รอง แม่ทัพภาคที่ 3 (2) เป็นประธานเปิดการทดสอบ พร้อม ผู้บังคับหน่วยดำเนินกลยุทธ์ ระดับกองพล ร่วมสังเกตการณ์ และ แผนกจัดการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ควบคุมการปฏิบัติ ณ สนามทดสอบ กองทัพภาคที่ 3 (สนามหญ้า กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 และ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

2296 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ