ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. โดย น.อ.ฐากรู นาครทรรพ ผบ.กองบิน 46  เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ” ซึ่งปีนี้ ครบรอบ 31 ปี  และพิธี มอบใบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 9 (NOMAD) รุ่น 70 , พิธี มอบใบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบเครื่องบินลำเลียงแบบที่2 ก (BT -67 ) รุ่นที่ 29 ,พิธี มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ ผู้ที่ทำการบินกับเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT – 67)  ครบ 1,000 ชั่วโมง และ 2,000 ชั่วโมง  ณ บริเวณลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน 461 กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก  น.อ.ฐากรู นาครทรรพ กล่าวว่า การฝึกบินนั้นเป็นภารกิจที่มีความสำคัญของกองทัพอากาศอีกภารกิจ ซึ่งต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความกล้าหาญอย่างแท้จริง กองทัพอากาศได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพอากาศให้เข้มแข็ง สง่างาม เป็นที่น่าภาคภูมิใจของทัพฟ้าสืบไป

: พรหมพร  คงเนตร/ สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว.com รายงาน

3102 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ