ช่วยเเชร์ จ้า .....

แนวทาง Social Distance หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกัน COVID-19 ที่กองทัพภาคที่ 3 นำมาใช้เพื่อป้องกันกำลังพลและครอบครัวจากโรคไวรัส COVID-19
ที่กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่
เนื่องจาก สถานการณ์ COVID19 ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น ด้วยความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จึงมีมาตรการให้ความรู้เรื่อง COVID19 และการป้องกัน ผ่านเสียงตามสาย ภายในค่ายเทพสิงห์ และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง Social Distance หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม โดยได้ยกระดับการป้องกันของหน่วย เพื่อให้ พื้นที่ กองบังคับการกรม เป็นเขต Green Zone 100% มีการตรวจคัดกรอง ณ ช่องทางเข้า – ออก รวมทั้งกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา , มีการทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ และมีการคัดกรองกำลังพลที่มีอาการหรือ เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง รวมถึง การ Work At Home เพื่อลดการแออัด
ในส่วนของพื้นที่บ้านพักทางราชการ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ขอความร่วมมือกำลังพลและครอบครัว ในการป้องกัน โดยการห้ามออกนอกบริเวณ ในห้วงเวลา 2100 – 0500 การงดเว้นการพบปะสังสรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง Social Distance รวมถึงการงดเว้นการใช้ภาชนะร่วมกัน สำหรับบุคคลที่มีโอกาสได้รับเชื้อสูง เช่น ผู้สูงวัย , ผู้ที่มีภาวะป่วยทางระบบทางเดินหายใจ ,ผู้เป็นโรคหัวใจ ควรต้องงดการออกนอกบริเวณ รวมทั้งหมั่นทำความสะอาดบ้านพัก และ เครื่องอุปโภค ด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ

ที่สำคัญให้กำลังพลมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม หากเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสกับคนกลุ่มเสี่ยง ขอให้มีการกักตัว และ งดพบปะพัฒนาสัมพันธ์ โดยการเข้าไปในพื้นที่ชุมชน ต้องป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมใส่หน้ากาก และ ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอร์ทุกครั้ง (พึงระลึกเสมอว่า ทุกพื้นที่ มีการปนเปื้อนของเชื้อ) เราจะผ่านวิกฤติ COVID19 ไปด้วยกัน

650 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ