ช่วยเเชร์ จ้า .....

       

       เมื่อเย็นวันที่ 20 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ริมน้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 255  ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน 2558 โดยในวันที่ 20 เป็นรอบชิงชนะเลิศของเรือแต่ละประเภท ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

  1. เรือยาวใหญ่ประเภท ก.  ฝีพายตั้งแต่ 41 คน ไม่เกิน 55 คน  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง กองทัพเรือ จ.ชลบุรี ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมรางวัลเงินสด 50,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือเทพนรสิงห์ 88 อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ได้รับเงินสด 40,000บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือพญาชาละวันสิงห์ลีโอ 1 จ.พิจิตร ได้รับเงินสด 30,000บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลชมเชย ได้แก่ เรือพรพระยาตาก จ.ชัยนาท ได้รับเงินสด 20,000 บาท
  2. เรือยาวใหญ่พื้นบ้าน  ฝีพายตั้งแต่ 41 คน ไม่เกิน 55 คน  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือเทพไพฑูรย์ กองบิน 46 ได้รับถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมรางวัลเงินสด 18,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือเทพพิษณุ ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือเพชรประกายมาศ ต.กำแพงดิน จ.พิจิตร ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลชมเชย ได้แก่ เรือพระยาพิษณุโลก ต.วัดพริก จ.พิษณุโลก ได้รับเงิน 8,000 บาท
  3. เรือยาวกลาง ประเภท ก. ฝีพายตั้งแต่ 31 คน ไม่เกิน 40 คน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือเศรษฐีเรือทอง จ.ลพบุรี ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด 20,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือเจ้าแม่ประดู่เงิน จ.ชลบุรี ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือพญาชาละวันสิงห์ลีโอ 2 จ.พิจิตร ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลชมเชย ได้แก่ เรือจักรนารายณ์ จ.สระบุรี รางวัลเงินสด 7,000 บาท
  4. เรือยาวเล็ก ประเภท ก. ฝีพายไม่เกิน 30 คน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือแม่โขงเอกนาวา จ.นครปฐม ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อม รางวัลเงินสด 15,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือแม่เศรษฐีเรือทอง จ.ลพบุรี ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือเทพบุตรราชาวดี จ.สุโขทัย ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลชมเชย ได้แก่ เรือดาวลอยนครน่าน จ.พิษณุโลก +จ.น่าน ได้รับเงินสด 6,000 บาท
  5. เรือยาวเล็ก ประเภท ก. 2 ฝีพายไม่เกิน 30 คน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือเทพมาลัยทอง จ.พิจิตร รางวัลเงินสด 8,000บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือเจ้าแม่จอมทอง จ.ราชบุรี ได้รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือ ส.จ.กมล จ.กำแพงเพชร ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลชมเชย ได้แก่ เรือขุนอินทร์ จ.น่าน ได้รับเงินสด 3,000 บาท
  6. เรือจิ๋ว ฝีพายไม่เกิน 12 คน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือเมฑาวดี อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ได้รับถ้วยประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมรางวัลเงินสด 8,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือพิเชษฐ์ชัย น้ำตาลลิน อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ได้รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือแม่บึงวารี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลชมเชย ได้แก่ เรือเพชรชมพู อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ได้รับเงินสด 3,000 บาท
  7. เรือท้องถิ่น ฝีพายไม่เกิน 3 คน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือเจ้าพ่อพรายเพชร ทต.บางกระทุ่ม ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือเทพประธาน ทต.ท่าทอง ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได่แก่ เรือสิงห์เมืองพรหม ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลชมเชย ได้แก่ เรือกาสะลอง อบต.พรหมพิราม ได้รับเงินสด 2,000 บาท
  8. เรือสิงห์สองแคว 7 ฝีพาย ประเภท เชื่อมความสามัคคีระหว่างท้องถิ่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ได้รับถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมรางวัลเงินสด 7,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ เรือเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม 2 อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลชมเชย ได้แก่ อบต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้รับเงินสด 2,000 บาท
  9. เรือยาวเล็ก ข ภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝีพายไม่เกิน 30 คน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือธิดาตะเภาทอง ต.วัดพริก จ.พิษณุโลก ได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือพรหลวงพ่อดำ ต.หัวรอ จ.พิษณุโลก ได้รับเงินสด 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือเพชรดำรงชัย ต.ท้อแท้ จ.พิษณุโลก ได้รับเงินสด 6,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ เรือเทศบาลตำบลท่าทอง จ.พิษณุโลก ได้รับเงินสด 5,000 บาท

ส่วนการประกวดกองเชียร์พื้นบ้าน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาลตำบลท่าทอง ได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับเงินสด 8,000 บาท

 

3992 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ