ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดาบตำรวจ มานิตย์ สุทธการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการ “สืบสานประเพณีบุญเดือนสิบ ปิดทองหลวงพ่อปั้น แข่งขันเรือบก ลิ้มรสข้าวเม่าอด” ประจำปี 2558 บริเวณวัดเนินกุ่ม  ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ของทุกปี และนับเป็นประเพณีที่สนุกสนานที่สะท้อนความสามัคคีของชุมชน โดยเฉพาะการแข่งขันเรือบกเป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องกันมาเกือบ 60 ปี หนึ่งเดียวของประเทศไทย จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ร่วมกับวัดเนินกุ่ม ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลเนินกุ่ม โดยมี นายธงชัย ทุ่งโพธิแดง นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานเปิดงาน และมี นางสนม ชาชาวนา นายกเทศมนตรีตำบลเนินกุ่ม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของคนไทยไว้ให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน สถานศึกษา พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมกิจกรรมได้พบปะสังสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคีในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

 

 

3804 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ