ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 16 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จัดกิจกรรม “ แม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 ” พร้อมใจกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ มอบให้กับจังหวัดแพร่นำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยราชการและประชาชนฟรี จำนวน 10,000 หลอด ๆ ละ 50 ml โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณและการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งแอลกอฮอล์ 95% จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 500 ลิตร พร้อมถุงบรรจุ 10,000 ถุง และหลอดฉีดยาจำนวน 1 กล่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และบริเวณใกล้เคียงไว้ใช้ป้องกันตัวเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

213 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้