ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 17 เมษายน 2563 พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า วันที่ 17 เมษายน เวลา 00.20 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ได้ทำการจับกุมผู้ฝ่าฝืน ข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกจากเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 -04.00 น. จำนวน 3 ราย โดยเวลา 00.20 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายสุพจน์ ช้างพินิจ อายุ 39 ปี บ้านเลขทั่ 62 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก ขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่หน้าบริเวณแขวงการทางไผ่ขอดอน ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการตรวจค้นไม่พบางผิดกฎหมายตำรวจ แต่ได้กลิ่นสุรา และพบว่ามีอาการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง จึงได้เชิญตัวมายังศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ เพื่อทำการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ผลการตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอล์ 134 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เป็นปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา มันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด ออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ สถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. 2548 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 และเป็นผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

ในเวลา 00.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ได้ทำการจับกุมนายอภินันท์ สุภะคะ อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 2/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 5 เม็ด บรรจุในหลอดพลาสติกใสแบบเลื่อนเปิดและกดปิด ภายในกระเป๋ากางเกงช่องเล็กด้านขวาของผู้ต้องหา ได้ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ใกล้เคียงสะพานต่างระดับบึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก

โดยแจ้งข้อกล่าวหา 1 ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย 2 นอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้นโดยไม่ได้รับการยกเว้น หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

ต่อมาเวลา 01.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ถึงบริเวณถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พบนายดนัย ทองสุข อายุ 26 ปี ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้น ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่มีอาการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวมายังศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจเพื่อทำการวัด ปริมาณแอลกอฮอล์ ผลการตรวจวัด ปริมาณแลกอฮอล์ 250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ จำนวน 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงแจ้งข้อกล่าวหา อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 และเป็นผู้ ขับขี่รถ ในขณะเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ. ศ. 2522

926 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ