ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันที่ 22 กันยายน 2558 นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และติดตามความคืบหน้าภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งการพบปะเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมหารือแนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากที่สถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักของประเทศ ส่วนใหญ่ยังมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ในระดับน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึง ขานรับนโยบายของรัฐบาล ที่หวังจะเติมในเขื่อนหลักทั่วประเทศ เพื่อเป็นน้ำต้นทุนในปีหน้า สำหรับการสำรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขณะที่การพบปะเกษตรกรในครั้งนี้จะนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มปริมาณน้ำฝนเหนือเขื่อนโดยมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่รับผิดชอบการเติมน้ำในพื้นที่ลุ่มรับน้ำของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิต์ ส่วนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลกรับผิดชอบการเติมน้ำให้กับเขื่อนสิริกิต์เพื่อนแขวะน้อยบำรุงแดน และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนครสวรรค์รับผิดชอบเติมน้ำให้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์การปฏิบัติการ ฝนหลวงของทุกหน่วย จะยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม หรือจนต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 หรือเมื่อมีความชื้นไม่เพียงพอที่จะทำผลได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

: พรหมพร  คงเนตร/ สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว.com รายงาน

 

3790 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ